Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website là: https://gamehoy.com

Bạn có thể tìm hiểu và tải game: https://gamehoy.com/game/

Tải ứng dụng, phần mềm: https://gamehoy.com/ung-dung/

Xem tin tức về game: https://gamehoy.com/tin-tuc/

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Đây là trang thông tin chính sách bảo mật (Privacy Policy) của website. Bạn cần lưu ý xem trước.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie & các công cụ khác

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, do đó bạn không cần phải đăng nhập mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các cookie được liên kết với số nhận dạng khách hàng của bạn, được liên kết với thông tin trong tài khoản của bạn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Trang web và ứng dụng của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực của bạn có thể bị giới hạn.

Trong trang web của chúng tôi, chúng tôi và các đối tác, chi nhánh và / hoặc phân tích hoặc nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các công nghệ như cookie, đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi các chuyển động của khách truy cập trên Trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học cơ sở khách truy cập nói chung. Chúng tôi có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này bởi các công ty này trên cơ sở cá nhân hoặc tổng hợp.

Như là đúng của hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin tự động và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, ngày / giờ và / hoặc dữ liệu nhấp chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này thu thập về bạn từ Trang web của chúng tôi để giúp cá nhân hóa kết quả tìm kiếm, chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và quản trị Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhân khẩu học rộng từ dữ liệu này để giúp chúng tôi cải thiện Trang web của mình và làm cho trải nghiệm duyệt web và mua sắm của bạn thú vị hơn. Điều này không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, trừ khi cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc lạm dụng trên hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ theo dõi như: mã CI (theo dõi lần nhấp), ISC (theo dõi nguồn) và ITC (mã theo dõi mặt hàng, được đính kèm với giao dịch mua ở cấp độ mặt hàng, được sử dụng để xác định vị trí đã thêm sản phẩm trong ứng dụng). Chúng tôi báo cáo dữ liệu này về các dịch vụ web của Gamehoy. Những kết quả này không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng để quyết định thời điểm gỡ bỏ phiên bản SDK / HĐH và xác định các đặc điểm của khách truy cập lớn để chúng tôi có thể tối ưu hóa các ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi cho các loại khách truy cập đó.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie và bạn có thể từ chối nó; tuy nhiên, điều này có thể làm giảm chức năng của một số tính năng Trang web nhất định.
Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bảo vệ

Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và khi nhận được. Mặc dù chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin, không có biện pháp bảo mật nào có thể an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này để phản ánh những thay đổi đối với thông lệ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên Trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Truy cập

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu tài khoản của bạn (chỉ dành cho khách hàng ở EU) hoặc thông tin về việc chúng tôi có giữ hoặc xử lý thay mặt cho bên thứ ba, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn hay không. Để yêu cầu thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

GAMEHOY là một trong những trang web có nội dung về game. Do đó, chúng tôi thường phải đối phó với các cuộc tấn công trang web. Điều này bao gồm các cuộc tấn công nhiều về hack, DDoS và rất nhiều thư rác.

Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cực kỳ thận trọng. Chúng tôi có một giải pháp sao lưu WordPress thời gian thực tại chỗ.

Trên hết, chúng tôi đã bảo vệ mật khẩu thư mục wp-admin của chúng tôi , thực thi PHP bị vô hiệu hóa , thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu mặc định của WordPress và về cơ bản tuân theo mọi thủ thuật bảo mật cứng khác.

Mặc dù bạn có thể tuân theo tất cả các cách thực hành tốt nhất về phòng chống trực tuyến, ở cấp độ phần mềm của WordPress WordPress, nhưng thực tế của vấn đề là bảo mật phải được giải quyết ở cấp máy chủ lưu trữ và quan trọng hơn là cấp DNS.

Trong các cuộc tấn công, trang web của chúng tôi sẽ chậm lại đáng kể do máy chủ phải xử lý cao. Đôi khi, nó thậm chí sẽ khiến máy chủ khởi động lại gây ra thời gian không phản hồi cỉa website khi bạn truy cập.

Bình luận

Nhận xét và nội dung khác được gửi tới dịch vụ chống spam của Akismet không được lưu trên máy chủ của chúng tôi trừ khi chúng được đánh dấu là giả, spam, trong trường hợp đó chúng tôi lưu trữ chúng đủ lâu để sử dụng chúng để cải thiện dịch vụ nhằm tránh các lỗi trong tương lai.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, Động lực tuyệt vời có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của chúng tôi. Động lực tuyệt vời khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Đồng ý của khách truy cập

Thông tin mà bạn tiết lộ trong một không gian công cộng, bao gồm trên bất kỳ blog, bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web nào mà Gamehoy có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Gamehoy, có sẵn cho bất kỳ ai khác truy cập vào không gian đó. Gamehoy không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ ở những địa điểm này.

Nếu bạn tự nguyện cung cấp bất kỳ phản hồi, dữ liệu, câu trả lời, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc tương tự, GameHoy sẽ xử lý phần thông tin đó là không bí mật và không phù hợp và trừ khi được thể hiện trong Chính sách này, GameHoy không chịu trách nhiệm để bảo vệ thông tin đó khỏi việc tiết lộ. Để yêu cầu xóa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] . Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi không thể làm như vậy và tại sao.