Assassin’s Creed Rebellion

chợ ứng dụng Google Play

Cửa hàng ứng dụng

chợ ứng dụng Google Play
Assassin’s Creed Rebellion là game chiến lược di động RPG chính thức. Được phát triển độc quyền cho di động từ UbiSoft, một phiên bản mới của Animus cho phép chúng ta trải nghiệm những kỷ niệm từ quá khứ và chơi với các Assassin khác nhau cùng một lúc. Mà bây giờ bạn có thể download game ACR Mobile này về để chơi với bản IOS và Android (chưa có bản APK).