Auto Chess VN

Auto Chess vn trên Google Play

Auto Chess vn TRÊN ios

link Auto Chess Mobile APK


NỘI DUNG CẬP NHẬT AUTO CHESS VN 16/08/2019

Auto Chess đã tiến hành cập nhật online vào 10:00 GMT+7 ngày 16/8/2019 (Tức 17h giờ VN), khi cập nhật, các kỳ thủ đang trong trận vẫn có thể tiếp tục chơi, nhưng nếu giữa chừng rời trận thì khi kết nối lại sẽ bị cưỡng chế kết thúc trận đó và không tính thành tích. Xin các kỳ thủ hãy chú ý!

[Điều chỉnh tính cân bằng]

  1. – Tộc Divinity: Hiệu quả tộc Divinity(1), thời gian chờ kỹ năng của tất cả tướng phe bạn từ “giảm 50%” điều chỉnh thành “giảm 40%”
  2. – Tướng Fortune Teller: Thời gian chờ của kỹ năng Kế Mệnh sẽ từ “15 giây” điều chỉnh thành “18 giây”
  3. – Tướng Desperate Doctor: Số lần nhảy của Thuốc Nảy, từ “5/7/9” điều chỉnh thành “4/6/8”
  4. – Tướng Tusk Champion: Thời gian chờ của kỹ năng Bắc Hải Thần Quyền, từ “7 giây” điều chỉnh thành “10 giây”
  5. – Tướng Lord of Sand: Thời gian choáng do kỹ năng Xuyên Thích tạo ra từ “2 giây” điều chỉnh thành “1.5 giây”
  6. – Tướng Dragon Knight: Mỗi giây gây ra 10 điểm sát thương kỹ năng khi tấn công thường ở hình dạng Rồng, sẽ điều chỉnh thành “mỗi giây gây ra 30 sát thương kỹ năng”
  7. – Tướng Skull Hunter: Thời gian duy trì hiệu quả sát thương do kỹ năng Rìu Lốc Xoáy tạo ra, sẽ từ “5 giây” điều chỉnh thành “10 giây”
  8. – Tướng Egersis Ranger: Tấn công và tốc độ đánh tăng thêm của kỹ năng Di Chí Xạ Thủ, từ “20%/30%/40%” điều chỉnh thành “25%/35%/45%”
  9. – Tướng Flamming Wizard: Tốc độ đánh cơ bản của tướng từ “1.3 giây/lần” điều chỉnh thành “1.1 giây/lần”
  10. – Tướng Tortola Elder: Tốc độ đánh cơ bản của tướng từ “1.7 giây/lần” điều chỉnh thành “1.5 giây/lần”