Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile trên Google Play

Call of Duty Mobile trên ios

Call of Duty Mobile apk trung quốc


là một trò chơi miễn phí mới, tập hợp các bản đồ, vũ khí và nhân vật trong loạt game Call of Duty® trong trải nghiệm hành động góc nhìn thứ nhất trên di động.

Call of Duty Mobile cho phép Nhiều người chơi . Lập nhóm với bạn bè để chơi các chế độ yêu thích của bạn trên bản đồ.