CPU-Z
Link APK:Bấm vào đây
Link Windows:Bấm vào đây
Link MOD:Bấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây