Identity V: Đài loan

chợ ứng dụng Google Play

Cửa hàng ứng dụng

chợ ứng dụng Google Play
Phiên bản Identity V Taiwan thì nó vô cùng hấp dẫn, trong đó thì Identity 5 có thêm hàng loạt các tính năng mới, nhân vật lạ, và cuộc chơi sẽ được thay đổi rất nhiều.