kingroot
Bản APK:Bấm vào đây
Bản MODBấm vào đây
Bản Windows PCBấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây