Liên Quân Mobile: Nhật Bản

chợ ứng dụng Google Play

Cửa hàng ứng dụng

chợ ứng dụng Google Play
Phiên bản của Nhật này có rất nhiều tướng ngon được tặng miễn phí, rất đang để thử bản Liên Quân Nhật bản này.