LOL: Wild rift
Link APKBấm vào đây
Link OBB:Bấm vào đây
Link IOS:Bấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây