Mobile Legends: Tiếng Anh

chợ ứng dụng Google Play

Cửa hàng ứng dụng

chợ ứng dụng Google Play
Mobile Legends Bang bang phiên bản Quốc tế, tiếng anh cũng tương tự như bản Việt nam của VNG, và bạn có thể tải bản mới nhất để chơi.