Snapseed
Bản APK:Bấm vào đây
Bản MOD:chưa
Bản IOSBấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây