Zao App

zao app trên Google Play

zao app TRÊN ios

link zao app APK


Chưa có trên Google Play nha. Đây là App Trung quốc. Các bạn vui lòng tải bản APK mới nhất để cài. Còn ai dùng IOS thì chuyển đổi khu vực của AppStore sang khu vực Trung quốc rồi tải nhé.